Arrangeren

Binnen Passend Onderwijs vindt een herschikking van het geld plaats dat besteed kan worden aan ondersteuning. De scholen krijgen een ondersteuningsbudget waarmee zij Passend Onderwijs binnen hun school vorm kunnen geven. Daarnaast kan door middel van arrangementen extra ondersteuning geboden worden. Bij Florion is een Commissie van Arrangeren ingesteld waar de scholen een aanvraag kunnen indienen. In een aanvraag verwoorden zij:

  • Welke hulpvraag is gesignaleerd
  • Wat de school daar zelf al aan heeft gedaan en waarom het nog niet lukt
  • Welk arrangement nodig is om te kunnen beantwoorden aan de hulpvraag


Aanvraag arrangement
Voor het aanvragen van een arrangement moet een aanvraagformulier arrangement en een OPP aangeleverd worden.


Data commissie arrangeren 2017-2018
19 september (5 september stukken binnen)
17 oktober (3 oktober stukken binnen)
21 november (7 november stukken binnen)
19 december (5 december stukken binnen)
16 januari 2018 (8 januari stukken binnen)
13 februari (30 januari stukken binnen)
20 maart (6 maart stukken binnen)
17 april (3 april stukken binnen)
22 mei (8 mei stukken binnen)
5 juni (22 mei stukken binnen)
26 juni (2 juni stukken binnen)