Arrangeren

Binnen Passend Onderwijs vindt een herschikking van het geld plaats dat besteed kan worden aan ondersteuning. De scholen krijgen een ondersteuningsbudget waarmee zij Passend Onderwijs binnen hun school vorm kunnen geven. Daarnaast kan door middel van arrangementen extra ondersteuning geboden worden. Bij Florion is een Commissie van Arrangeren ingesteld waar de scholen een aanvraag kunnen indienen. In een aanvraag verwoorden zij:

  • Welke hulpvraag is gesignaleerd?
  • Wat de school daar zelf al aan heeft gedaan en waarom het nog niet lukt.
  • Welk arrangement nodig is om te kunnen beantwoorden aan de hulpvraag.


Aanvraag arrangement
Voor het aanvragen van een arrangement moet een aanvraagformulier arrangement en een OPP aangeleverd worden.


Data commissie arrangeren 2018-2019
         

Vergaderdatuminleverdatum stukken
18 september 4 september 
09 oktober25 september
13 november30 oktober
11 december27 november
12 februari29 januari
19 maart5 maart
9 april26 maart
14 mei30 april
4 juni28 mei
25 juni11 juni