Co-Teaching

Inhoud
Co-teaching is een vorm van coaching on the job, waarbij het vergroten van de handelingsbekwaamheid van de leraar centraal staat. Naar aanleiding van zijn/haar hulpvraag leert de leerkracht om beter om te gaan met specifieke onderwijsbehoeften van leerlingen in de groep.
De co-teacher is slechts tijdelijk en op specifieke momenten in de week in beeld. 
Het traject start met een observatie en een intakegesprek. Hierin wordt de hulpvraag besproken en  worden afspraken gemaakt, o.a. tijdens welke les en op welke dag de coaching plaats zal vinden. Samen bepalen de leerkracht en de co-teacher per week voor welke vorm van coaching er wordt gekozen, te weten ondersteunende co-teaching, parallel co-teaching, teamteaching of complementaire co-teaching.
De weken daarop zal de co-teacher langskomen om samen de afgesproken les voor te bereiden, te geven en na te bespreken. In de nabespreking worden actiepunten gemaakt voor de week daarop. Aan het eind van het traject wordt het traject geëvalueerd in bijzijn van de opdrachtgever (vaak de directeur).

Doelgroep
Leerkrachten die hun handelingsbekwaamheid willen vergroten.

Omvang
Het co-teachingstraject beslaat ongeveer 4 tot 6 weken. 

Locatie
Op de school van de betreffende leerkracht.

Kosten
De gemaakte kosten (uren en reiskosten) worden tegen kostprijs in rekening gebracht bij de school.