Omgaan met moeilijke groepen

Inhoud
De laatste jaren is er veel meer bekend over de groepsdynamiek. Iedere school heeft wel te maken met een groep waarover veel wordt gesproken. Regelmatig valt de term “moeilijke groep”.
De inhoud van dit aanbod is gericht op de leerkracht, de leerlingen, de steun aan het team en de ouders, om in samenwerking de processen in de groep te beïnvloeden. Vooral de sterke kanten kunnen gebruikt worden om de zwakke kanten te compenseren.

Met de ondersteuning vanuit Florion wordt er gewerkt aan de groepssfeer. Daarbij komen onder andere de volgende strategieën aan de orde die in samenwerking verder worden ingevuld en praktisch uitgevoerd:
- Structuur bieden: wat doe je en hoe voer je dat uit?
- Sociale vaardigheden oefenen.
- Communiceren met ouders.

Er wordt onder andere gebruik gemaakt van de JSW uitgaven:
- Grip op de groep (René van Engelen), uitgever Thieme Meulenhoff
- Bouwen aan je groep (René van Engelen), uitgever Thieme Meulenhoff
- Groepsplan gedrag (Kees van Overveld), uitgeverij Pica

Doelgroep
Leerkrachten die te maken hebben met een ‘moeilijke groep’.

Omvang
- Een intakegesprek met de leerkrachte(en) en IB-er.
- Observatie in de groep.
- Plan van aanpak maken waarbij vervolgactiviteiten worden afgesproken.
- De begeleiding bestaat uit vijf tot zes momenten.

Locatie
De school

Kosten
Geen