SVIB / Beeldcoaching

Inhoud
School Video Interactie Begeleiding (SVIB) is een vorm van begeleiding, die erop gericht is om de verschillende interactie momenten binnen een klas te observeren en te analyseren. Samen met de leraar analyseert de SVIB begeleider korte video-opnamen die zijn gemaakt in de klas. Deze beelden geven niet alleen zicht op de interactie tussen leraar en leerling en de leerlingen onderling, maar ook op de klassenorganisatie en de didactiek.

Naar aanleiding van een specifieke begeleidingsvraag wordt er, samen met de leerkracht, een traject uitgezet. Het traject start met een intakegesprek en/of een observatie. Hierin wordt de begeleidingsvraag besproken en worden afspraken gemaakt. Onder andere tijdens welke les en op welke dag de opnames en nagesprekken plaats zullen vinden. Na elk nagesprek worden er nieuwe afspraken gemaakt voor de volgende keer.

SVIB wordt altijd aangevraagd met toestemming van de locatiedirecteur. Aan het eind van het traject wordt het traject geëvalueerd met de leerkracht en evt. de locatiedirecteur.
SVIB kan ook ingezet worden voor leerlingen om hen meer zicht te geven op hun verbale en non-verbale interactie.
SVIB past ook heel goed in het traject voor startende leerkrachten.

Doelgroep
(Startende) leerkrachten in het basisonderwijs

Omvang
Het traject bestaat uit een intake, 3 tot 5 keer een opname, analyse en bespreking en een evaluatiemoment.

Locatie
Op de school van de betreffende leerkracht.

Kosten
De gemaakte kosten (uren en reiskosten) worden tegen kostprijs in rekening gebracht bij de school.