De voorschotbenadering

Inhoud
De voorschotbenadering is een aanpak die kan worden ingezet bij kleuters in de tweede helft van groep 2. Het doel is leesproblemen zoveel mogelijk voorkomen door kleuters, die dat nodig hebben, alvast een voorschot te geven op de leesinstructie in groep 3.
In deze korte cursus wordt een video-opname uit de praktijk getoond, waarin de leerkracht in een klein groepje werkt met de Voorschotbenadering. Aan de hand van dit filmpje worden de drie verschillende fasen van deze benadering toegelicht. Vervolgens wordt er een presentatie van een ouderavond over dit onderwerp gegeven. De middag wordt afgesloten met een presentatie van een praktische uitwerking, namelijk ‘Het Letterfeest’.
Tijdens deze middag zijn er twee stands die door de cursusleiders en de cursisten gevuld zal worden met enerzijds boeken en materiaal voor leerkrachten gericht op het taalleesonderwijs en anderzijds met prentenboeken en boeken met versjes/rijmpjes rond letters. Op deze manier hopen we (nog meer) ideeën en suggesties uit te wisselen.

Omvang
Twee uur op een woensdagmiddag.

Locatie
Nader te overleggen.

Kosten
Geen