Ouderavond lezen en dyslexie

Inhoud
Ouders van je school zijn benieuwd naar de wijze waarop je in de school vorm geeft aan het leesonderwijs: ‘Wat doen ze op school aan lezen en hoe kunnen we er thuis mee bezig zijn?’

Florion verzorgt een praktische avond voor ouders over boeken en wat lezen nu eigenlijk is.
 Wat is er nodig om tot lezen te komen? Wat zijn belangrijke voorwaarden? Wat kun je zelf thuis doen?
 Wat is lezen eigenlijk? Wat gebeurt er? En wat als dat niet gebeurt? Welke doorgaande leeslijn is er op school?
 Welke boeken zijn er: op begripsniveau, op technisch niveau. En verder welke series en soorten boeken zijn er.
 Wat is het belang van voorlezen en hoe kun je samen met je kind lezen.

Doelgroep
Ouders van de school.

Omvang
Twee uur op een nader overeen te komen avond.

Locatie
Op de school of op een door de school gekozen locatie.

Kosten
Voor de scholen van Florion zijn hier geen kosten aan verbonden.