Leesverbetertraject

Inhoud
In dit traject gaan we aan de slag met de schoolbrede LVS-gegevens van het lezen.
Tijdens de eerste studiemiddag bekijken we welke zorgniveaus er zijn en maken hiervoor gebruik van het Protocol leesproblemen en Dyslexie. Met goed leesonderwijs (zorgniveau 1) zouden 75% van je leerlingen een A of B-score kunnen behalen. We bekijken wat nodig is om goed leesonderwijs te behalen in je klas. We komen aan het eind van de middag tot een groepsplan voor lezen waarin de doelen en instructie voor elke leerling staan verwoord.
In de twee middagen die volgen gaan we in op zorgniveau 2 en 3 / 4. Hoe geef en realiseer je nu verlengde instructie en extra tijd voor begeleiding in je klas? (zorgniveau 2). Voor die kinderen waarvoor dit niet genoeg is, wordt extra tijd ingezet voor het lezen. De laatste middag kijken we naar mogelijke programma’s voor het lezen en hoe dat te organiseren (zorgniveau 3). Ten slotte bespreken we wat de mogelijkheden zijn voor kinderen met de diagnose dyslexie.

Doelgroep
Schoolteams die gaan voor goed leesonderwijs op hun school

Omvang
Allereerst een intakegesprek met de IB-er. Vervolgens teambreed een studiemiddag van 3 uur, gevolgd door twee keer 1,5 uur op een teamvergadering.

Locatie
Op de eigen school

Kosten
Geen