Ontwrichte kinderen in het onderwijs

Inhoud
Een van de doelen van passend onderwijs is dat de scholen meer kinderen thuisnabij een passend ondersteuningsarrangement kunnen bieden. Kinderen blijven langer in het regulier basisonderwijs. De grenzen van de school worden meer of minder door druk van buitenaf verlegd.
Tegelijk lijkt gedragsproblematiek meer voor te komen, wordt heftiger en groeit het aantal ontwrichte kinderen binnen onze samenleving en binnen de scholen.
Kom je nog aan les geven toe of ben je voor je gevoel de halve dag bezig om te zorgen dat ook die ene leerling binnen de regels van de school kan meedoen?! Wat is een ontwricht kind?  Hoe ga je om met kinderen met ‘traumatische’ ervaringen en hechtingsproblemen en hoe kan je als reguliere basisschool voor deze kinderen een passende plek zijn of worden?

Naar aanleiding van het boek ‘Ontwrichte kinderen in het onderwijs, een nieuwe epidemie’ wordt een presentatie gegeven over kinderen met een trauma en hechtingsproblematiek
- Informatie over het ontstaan van trauma en hechtingsproblemen of –stoornissen
- Mogelijkheden en onmogelijkheden van leerkrachten
- Wat zie je aan deze kinderen
- Wat doe je en wat doe je niet
- Werk je samen met collega’s en ouders of wil je het alleen kunnen
- Welke visie is er op school over gedragsproblemen

Doelgroep
Schoolteam

Omvang
Een presentatie tijdens een teamvergadering

Locatie
School of op een door de school gekozen locatie

Kosten
Geen