Passend onderwijs voor (hoog)begaafde leerlingen

Inhoud
Hoogbegaafde leerlingen leren anders dan de gemiddelde groep, waar het onderwijs in de regel op gericht is. Dat maakt dat leerkrachten vaak op zoek gaan naar materialen en manieren waar zij hoogbegaafden mee kunnen uitdagen.
De vraag komt vaak naar boven of dit op de goede manier gedaan wordt en of het niet te veel ad hoc en afhankelijk van de creativiteit van de leerkracht is.

In het kader van passend onderwijs gaan we samen op avontuur om vanuit een op groei gerichte mindset te komen tot een manier van werken die ook deze kinderen uitdaagt om het beste uit zichzelf te halen.

Inhoud: aan de hand van een placemat

  • Wat is hoogbegaafdheid? 
  • Werken met begaafde kinderen
  • Onderpresteren
  • Het brein
  • Taxonomie van Bloom

Doelgroep
Teams die bezig zijn met maken van beleid en meer willen halen uit het onderwijs voor begaafde leerlingen.

Omvang 
Tijdens interactieve teambijeenkomst(en) (vergaderingen of studiemiddag) worden de verschillende onderwerpen behandeld en gaan collega’s met elkaar aan het werk met praktische werkvormen, waar ze in hun eigen groep plezier van kunnen hebben.

Locatie
Op de eigen school.

Kosten
Voor de scholen van Florion zijn hier geen kosten aan verbonden.