Nieuws

Werkgeheugen
Werkgeheugen | 01-03-2017 Dit is Daan. Daan zit in groep 5 en is 8 jaar. Hij weet veel van de natuur en heeft een brede belangstelling. Op school heeft hij echter veel moeite met de leervakken; zijn resultaten bij lezen en rekenen blijven steeds verder achter. De leerkracht ziet nog andere dingen die Daan lastig vindt. Zo raakt Daan snel de draad kwijt tijdens een instructie. Hij steekt vaak wel zijn hand op, maar als hij een beurt krijgt weet hij het antwoord niet of zit hij er naast. Wanneer hij aan het werk mag, gaat hij vaak vlot aan de slag, maar al snel raakt Daan afgeleid. Hij gaat vaak naar de wc, praat met andere kinderen en kijkt regelmatig in het rond. De leerkracht loopt dan meestal even langs om Daan verder te helpen. Het valt haar dan op dat Daan vaak niet direct kan zeggen waar hij gebleven was.
Meer dan een warme overdracht
Meer dan een warme overdracht | 28-02-2017 Het is een hele stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En voor een aantal leerlingen een hele grote stap. Wat zijn nu de risicofactoren voor deze overstap en aan welke onderwijsbehoeften moet tegemoet worden gekomen om deze stap zo soepel mogelijk te maken? In de werkgroep PO/VO 10-14 zijn we daarmee aan de slag en hopen we te komen tot concrete maatregelen om de overgang voor deze leerlingen extra te ondersteunen.
Florion onderwijsondersteuning, wij zijn er voor jou!
Florion onderwijsondersteuning, wij zijn er voor jou! | 14-02-2017 In 2008 zijn wij gestart met Florion, centrum voor leerlingenzorg. Sinds de invoering van Passend Onderwijs is het woord ‘zorg’ verdwenen uit de onderwijswet, met als uitzondering de term ‘zorgplicht’. Daarom dragen wij sinds een jaar de naam ‘Florion Onderwijsondersteuning’. In de commissie die een naam voor de nieuwe schoolvereniging moest selecteren, werd men geconfronteerd met de al bestaande naam ‘Florion’. En alsof er niet meer namen zijn in Nederland, bleef deze naam tot het eind overeind om de nieuwe naam te worden van de vereniging. Toen ik de eerste keer gepolst werd over die ontwikkeling, was mijn eerste gedachte: “Zijn er dan geen andere namen in Nederland te bedenken?” Toch was ik ook wel vereerd, want blijkbaar vond men het een mooie naam. Nou wij ook.
Een goed begin in het nieuwe schooljaar!
Een goed begin in het nieuwe schooljaar! | 24-06-2016 Een goed begin is het halve werk! Wist je dat het mogelijk is om co-teaching of ambulante begeleiding te krijgen direct bij de start in het nieuwe schooljaar? Een dergelijk begeleidingstraject kan je op weg helpen om met je nieuwe groep goed en vol vertrouwen het schooljaar in te gaan. We merken in de praktijk dat hulp of begeleiding vragen toch nog wel 'een dingetje' kan zijn. Het kost immers tijd, terwijl je die al te weinig hebt... Toch proberen we van onze kant zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsrealiteit van de dag.
De leerkracht doet er toe!
De leerkracht doet er toe! | 10-06-2016 In je groep zitten kinderen die allemaal anders zijn. De een snapt je uitleg na één blik in het boek, terwijl een ander het niet lijkt te kunnen vatten. Dit is lastig managen, want je wilt elk kind geven wat hij/zij nodig heeft? Daarvoor ben je toch het onderwijs in gegaan? Jij bent degene die hier invloed op kan uitoefenen, het is jouw groep, dus ga ermee aan de slag!
Passende perspectieven Taal
Passende perspectieven Taal | 04-02-2016 Wat nu als een leerling de doelen van de methode niet kan halen?! Zo langzamerhand hebben de meeste leerkrachten al wel gehoord van de 1S en 1F doelen voor rekenen en taal. Alleen: wat doe je er mee in de praktijk? Je hebt een nieuwe methode en weet dat die uitgaat van de 1S doelen. Wanneer je het minimumaanbod geeft aan de wat zwakkere leerlingen kunnen ze de 1F doelen halen. Nu zijn er ook kinderen die zelfs deze doelen niet zullen gaan halen aan het eind van groep 8. Soms zie je dat al aankomen in groep 4 of 5. Wat doe je met deze kinderen?
Een disharmonisch IQ: wat nu?!
Een disharmonisch IQ: wat nu?! | 02-02-2016 3 Medewerkers van Florion zijn onlangs naar een congres geweest over kinderen met ‘bijzondere breinen’. Zij hebben daar o.a. een interessante lezing gevolgd over disharmonische intelligentieprofielen. Regelmatig blijkt uit intelligentieonderzoek dat er bij een kind sprake is van een (groot) verschil tussen de verbale en de performale vaardigheden. Zo’n disharmonisch intelligentieprofiel komt best vaak voor!
Tip: Leren lezen met strips op AVI niveau
Tip: Leren lezen met strips op AVI niveau | 01-02-2016 Strips op leesniveau, even een andere manier om kinderen met plezier te laten lezen. Dat is het idee achter de reeks Kijk en Lees.