Een goed begin in het nieuwe schooljaar!

24 juni 2016

Een goed begin is het halve werk! Wist je dat het mogelijk is om co-teaching of ambulante begeleiding te krijgen direct bij de start in het nieuwe schooljaar? Een dergelijk begeleidingstraject kan je op weg helpen om met je nieuwe groep goed en vol vertrouwen het schooljaar in te gaan. We merken in de praktijk dat hulp of begeleiding vragen toch nog wel 'een dingetje' kan zijn. Het kost immers tijd, terwijl je die al te weinig hebt... Toch proberen we van onze kant zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsrealiteit van de dag.

'Neem vorig jaar. Er kwam een aanvraag binnen voor een groep 8 met een sterke groepsdynamiek. De (ervaren) leerkrachten vonden het prettig om dit met een Ambulant Begeleider te bespreken. Het werd niet een intensief traject, het uitspreken van waar ze tegen opzagen en het krijgen van een aantal aanwijzingen was voldoende.
Ik zie ons nog zo zitten, de laatste donderdag van de zomervakantie. Beide leerkrachten waren aanwezig om het lokaal op orde te maken en we trokken een uurtje uit voor een gesprek. De kern bleek al snel te zijn: de ruimte die jij weggeeft als leerkracht zal worden ingevuld door de groep. Gaan er dan dingen gebeuren die jij als leerkracht ook wilt? We hebben samen de activiteiten voor de eerste week bekeken. Het bleek een valkuil te zijn om als leerkracht de gedachte te hebben "Het moet wel gezellig zijn". Vaak hoort bij deze gedachte een activiteit waarbij de groep meer ruimte krijgt. Het kan ook anders. Kun je de eerste weken stevig de regie houden, terwijl je ondertussen een band opbouwt met de kinderen? Een knipoog, een duim omhoog, aan het eind van de dag een paar positieve dingen benoemen. De moeite waard om te proberen, want het zal blijken dat je na de herfstvakantie je toon hebt gezet en almeer kan laten vieren.
Na een aantal werken mailde de leerkracht: "Wat ben ik blij dat we deze groep niet teveel ruimte hebben gegeven. Zelfs het kamp, waar wat spanning voor was, is daardoor goed verlopen."
Achteraf ben ik twee keer geweest en was er een telefonisch overleg. Dat bleek genoeg om de leerkrachten in hun kracht te zetten! Mooi zo'n samenwerking!'
Esther van den Berg
 

Mocht je belangstelling hebben of meer informatie willen? Neem dan, via de IB'er van je school, contact op met Florion!

« ga terug