Meer dan een warme overdracht

28 februari 2017

Het is een hele stap van de basisschool naar het voortgezet onderwijs. En voor een aantal leerlingen een hele grote stap. Wat zijn nu de risicofactoren voor deze overstap en aan welke onderwijsbehoeften moet tegemoet worden gekomen om deze stap zo soepel mogelijk te maken? In de werkgroep PO/VO 10-14 zijn we daarmee aan de slag en hopen we te komen tot concrete maatregelen om de overgang voor deze leerlingen extra te ondersteunen.

Afgelopen september zijn we voor het eerst bij elkaar gekomen. De werkgroep PO/VO 10-14 bestaat uit twee mensen van het Greijdanus, Gerrit Prins en Marjon de Ruiter, en twee uit het primair onderwijs, Karina Huijser en Esther van den Berg. De opdracht is om te komen tot een nog betere overdracht van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, zodat er voor hen een vloeiender doorgaande leerlijn is van 10 tot 14 jaar.

Allereerst hebben we in beeld gebracht welke leerlingen het niet redden binnen het regulier onderwijs. Geven deze leerlingen ons zicht op mogelijke risicofactoren waardoor we die bredere groep van leerlingen met speciale onderwijsbehoefte beter kunnen  begeleiden? We zagen risicofactoren bij het kind zelf, de thuis- en de schoolsituatie

Na deze eerste onderzoeksfase hopen we de komende maanden praktisch aan de slag te gaan. Als PO-ers en VO-ers willen we op elkaars werkvloer meekijken. In gesprek met IB-ers en leerkrachten willen we aftasten hoe passend de concrete maatregelen zijn die we willen voorstellen. Maatregelen zoals een gezamenlijk gesprek rond de opzet van het OPP van groep 6-leerlingen, 4 contactmomenten per jaar voor groep 7-leerlingen, etc.

Mochten jullie suggesties hebben wat betreft het bovenstaande, dan horen wij het heel graag. We zijn bereikbaar via onderwijsondersteuning@florion.nl.
Wordt vervolgd!

Namens de werkgroep,
Esther van den Berg
 

« ga terug