Passende perspectieven Taal

4 februari 2016

Wat nu als een leerling de doelen van de methode niet kan halen?! Zo langzamerhand hebben de meeste leerkrachten al wel gehoord van de 1S en 1F doelen voor rekenen en taal. Alleen: wat doe je er mee in de praktijk? Je hebt een nieuwe methode en weet dat die uitgaat van de 1S doelen. Wanneer je het minimumaanbod geeft aan de wat zwakkere leerlingen kunnen ze de 1F doelen halen. Nu zijn er ook kinderen die zelfs deze doelen niet zullen gaan halen aan het eind van groep 8. Soms zie je dat al aankomen in groep 4 of 5. Wat doe je met deze kinderen?

Leerroutes

Voor rekenen hebben twee medewerkers van Florion de doelen  voor de leerlingen die de 1F doelen niet kunnen halen in kaart gebracht en zelfs materialen ontwikkeld voor scholen om deze leerlingen in hun eigen leerroute aan te bieden wat bij hun profiel past. Log in op onze site met je GO-ON account om deze materialen te bekijken.
Ook voor taal zijn er doelen opgesteld voor leerlingen die de 1F- doelen niet kunnen halen in de basisschoolperiode. Deze doelen zijn ook in 3 leerroutes onderverdeeld. Leerroute 1 is voor leerlingen die naar de TL of HAVO uitstromen, leerroute 2 voor leerlingen die naar BB of KB gaan en leerroute 3 voor de PRO leerlingen.

Zoektocht

Voor leerkrachten en intern begeleiders is het een hele zoektocht om te komen tot een goed en beargumenteerd aanbod voor deze leerlingen. Wanneer komt een leerling in aanmerking voor een eigen leerlijn?  Welke leerroute moet ik voor deze leerling bepalen. Laat ik de methode los of  pas ik de methode aan? Welke doelen ga ik stellen en  welke materialen ga ik inzetten?

Training

Op dit moment volgen 3 medewerkers van Florion een training die gericht is op het implementeren van de passende perspectieven van taal in de school. Het doel is dat de scholen die vragen hebben over het inzetten van passende perspectieven, begeleiding kunnen krijgen. Uitgangspunt is in de eerste plaats dat er (tussen)doelen gesteld worden die passen bij de leerroute die bij het kind past. Verder, dat er gewerkt wordt met de eigen methode. De leerstof wordt aangepast en waar nodig aangevuld. 
De leerroutes kunnen per taaldomein (lezen, schrijven- waaronder spelling-, spreken en luisteren) verschillen.

Begeleiding

Heb je een leerling in de groep die herhaaldelijk onvoldoendes scoort op de methodetoetsen of  CITO toetsen voor spelling, begrijpend lezen? Moet de leerling op een eigen leerlijn omdat de 1F doelen niet haalbaar zijn?
Vraag via de IB-er begeleiding aan bij Florion.  Wij staan graag voor je klaar!

Esther van den Berg, Johan van de Beek en Henriƫtte Keep

« ga terug