Ondersteuningsprocedure

Wanneer er in de leerlingenzorg op school extra ondersteuning nodig is, wordt een verzoek daarvoor ingediend bij Florion. Iedere school heeft een trajectbegeleider toegewezen gekregen die op basis van een ingediend aanmeldingsformulier met de IB’er van de school bekijkt of de ondersteuningsvraag terecht is. Kan de trajectbegeleider zelf met adviezen de school dienen of is er een psychodiagnostisch onderzoek nodig door de orthopedagogen. Als er een verzoek voor ambulante begeleiding wordt ingediend dan wordt afhankelijk van de hulpvraag één van de ambulant begeleiders ingezet.
Alle hulpvragen komen centraal binnen bij Florion en worden door de trajectbegeleider verder uitgezet. De trajectbegeleider zorgt voor de monitoring van het hele bovenschoolse ondersteuningstraject.