Aanvragen toelaatbaarheidsverklaring (TLV)

Als de school niet tegemoet kan komen aan de onderwijsbehoeften van een leerling, kan besloten worden tot het aanvragen van een toelaatbaarheidsverklaring voor het speciaal basisonderwijs of het speciaal onderwijs. Het dossier moet dan eerst voor advies de Commissie Arrangeren van de deelregio passeren om af te wegen of in plaats van een plaatsing binnen een speciale onderwijsvoorziening niet kan worden volstaan met een arrangement binnen de eigen basisschool of op een andere basisschool.

Adviseert de Commissie Arrangeren tot het aanvragen van een TLV, dan schrijft de Commissie Arrangeren een positief advies ten behoeve van de bespreking van het dossier binnen de Commissie Toewijzen Toelaatbaarheid van het betreffende samenwerkingsverband. Deze toewijzingscommisie geeft uiteindelijk een TLV af en bepaalt de duur van deze verklaring.
Alleen met een geldige TLV kan een leerling aangemeld worden bij een school voor speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs.