Arrangeren

Binnen Passend Onderwijs vindt een herschikking van het geld plaats dat besteed kan worden aan ondersteuning. De scholen krijgen een ondersteuningsbudget waarmee zij Passend Onderwijs binnen hun school vorm kunnen geven. Daarnaast kan door middel van arrangementen extra ondersteuning geboden worden. Bij Florion is een Commissie van Arrangeren ingesteld waar de scholen een aanvraag kunnen indienen. In een aanvraag verwoorden zij:

  • Welke hulpvraag is gesignaleerd?
  • Wat de school daar zelf al aan heeft gedaan en waarom het nog niet lukt.
  • Welk arrangement nodig is om te kunnen beantwoorden aan de hulpvraag.


Aanvraag arrangement
Voor het aanvragen van een arrangement moet een aanvraagformulier arrangement en een OPP aangeleverd worden.


Data commissie arrangeren 2018-2019
         

Vergaderdatuminleverdatum stukken
4 juni28 mei
25 juni11 juni
  
Data commissie arrangeren 2019-2020
  
Vergaderdatuminleverdatum stukken
10 september3 september
8 oktober24 september
12 november29 oktober
10 december26 november
11 februari25 januari
17 maart3 maart
7 april24 maart
12 mei   24 april (let op: aangeapste inleverdatum ivm meivakantie)
2 juni19 mei
23 juni9 juni