Arrangeren

Binnen Passend Onderwijs vindt een herschikking van het geld plaats dat besteed kan worden aan ondersteuning. De scholen krijgen een ondersteuningsbudget waarmee zij Passend Onderwijs binnen hun school vorm kunnen geven. Daarnaast kan door middel van arrangementen extra ondersteuning geboden worden. Bij Florion is een Commissie van Arrangeren ingesteld waar de scholen een aanvraag kunnen indienen. In een aanvraag verwoorden zij:

  • Welke hulpvraag is gesignaleerd?
  • Wat de school daar zelf al aan heeft gedaan en waarom het nog niet lukt.
  • Welk arrangement nodig is om te kunnen beantwoorden aan de hulpvraag.


Aanvraag arrangement
Voor het aanvragen van een arrangement moet een aanvraagformulier arrangement en een OPP aangeleverd worden.
         

Data commissie arrangeren 2021-2022
  
Vergaderdatuminleverdatum stukken
14 september31 augustus
05 oktober21 september
9 november26 oktober
07 december23 november
01 februari18 januari
15 maart01 maart
05 april22 maart
17 mei   10 mei (let op: aangepaste inleverdatum ivm meivakantie)
7 juni24 mei